Odznaka Turysta Rudy Śląskiej - PTTK Ruda Śląska

Idź do spisu treści

Menu główne:

Odznaka Turysta Rudy Śląskiej

Regulamin regionalnej odznaki turystycznej "Turysta Rudy Śląskiej"

1. Odznaka ma na celu:
- poznanie historii miasta oraz popularyzację wartości turystycznych i krajoznawczych Rudy Śląskiej,
- popularyzację historii i zabytków miasta,
- popularyzację aktywnego wypoczynku.

2. Terenem zdobywania odznaki są wszystkie dzielnice miasta, będące w przeszłości samodzielnymi jednostkami administracyjnymi oraz szlaki turystyczne przebiegające przez Rudę Śląską.

3. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat.

4. Odznakę zdobywa się na wycieczkach pieszych, kolarskich indywidualnie lub grupowo.

5. Ubiegający się o przyznanie odznaki jest zobowiązany do prowadzenia własnej kroniki krajoznawczej, która zawierałaby własne spostrzeżenia z odbytej wycieczki, potwierdzenia z trasy i zwiedzanych obiektów.

6. Odznaka jest jednostopniowa.

Okres zdobywania wynosi do trzech lat od daty odbycia pierwszej wycieczki.

7. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie wszystkich dzielnic miasta Rudy Ślaskiej wraz z obiektami wymienionymi w pkt. 8 oraz potwierdzone wzięcie udziału w dwóch imprezach turystycznych zorganizowanych na terenie miasta lub jego obrzeżach przez Oddział Miejski PTTK w Rudzie Śląskiej , jego koła i kluby.

8. Obiekty na terenia miasta , które należy obowiązkowo zwiedzić:

dzielnica Ruda
- ruiny rezydencji rodziny Ballestremów z II poł. XVIII w. i domku Goduli
- neoromański kościół pw Matki Boski Różańcowej z 1869 r.
- osiedle Staszica wraz z polodowcowym głazem narzutowym przy ul. Kościelnej
- neoromański kościół pw św. Józefa z 1902-04 r.
- Muzeum Regionalne im. M. Chroboka
- kaplica Piusa X z 1870 r.
- budynki byłej kopalni "Franciszek" z połowy XIX w.

dzielnica Orzegów
- neoromański kościół pw św. Michała Archanioła z 1895 r.,
- cmentarz przy ul. Orzegowskiej założony w 1894 r.

dzielnica Godula
- neogotycki kościół pw Ścięcia św. Jana Chrzciciela z 1867-71 r.
- budynek szkoły oraz sąsiedni poszpitalny przy ul. Karola Goduli z roku 1861

dzielnica Chebzie
- budynek dworca PKP z połowy XIX w.
- budynek starej szkoły z 1895 r. - róg ulic Dworcowej i Zabrzańskiej

dzielnica Nowy Bytom
- neoromański kościół pw św. Pawła z 1911-12 r.
- budynki zabytkowe przy ul. Niedurnego (Pensjonat "Florianka" z 1905 r.; budynek obecnego Miejskiego Ośrodka Kultury; secesyjne kamieniczki; budynek mieszkalny róg ulic Niedurnego i Pokoju z elementami muru pruskiego i zegarem słonecznym)
- fundamenty kościoła pw św. Józefa na byłym Osiedlu Otylii (przy cmentarzu)

dzielnica Wirek
- budynek nadszybia szybu Andrzej z 1860 r.
- neogotycki kościół ewangelicki z 1901-02 r.
- pozostałość osiedla robotniczego z 1867 r przy ulicy Kubiny
- neogotycki kościół pw św. Wawrzyńca z 1909 r.
- miejce, w którym znajdowała sie synagoga zburzona w 1939 r. przez Niemców róg ulicy Kupieckiej i Wąskiej

dzielnica Kochłowice
- wzgórze gródka Kochłowickiego przy ul. Wireckiej nad Kochłówką,
- barokowy kościół pw Matki Boskiej z Lourdes z 1806 r.,
- kościół pw św. Trójcy z 1902 r. w stylu neoromańsko-gotyckim,
- budynek z 1909 r. przy ul. Marszałka Piłsudskiego, obecnie ośrodek dla niepełnosprawnych,


dzielnica Halemba
- kościół pw Matki Boskiej Różańcowej z 1890 r.,
- pałacyk klasycystyczny Donnersmarcków z XVIII w.,
- pałacyk leśny książąt pszczyńskich z XIX w. w b. Starej Kuźnicy,
- pozostałość z baraków filii obozu oświęcimskiego przy ul. Piotra Skargi,

dzielnica Bielszowice
- neogotycki kościół pw św. Marii Magdaleny z 1883 r. oraz figura św. Jana Nepomucena z 1774 r.

- najstarszy zachowany cmentarz założony w 1804 r.
- Dom Kultury i dyrekcja RSW S.A. powstałe na fragmentach pałacyku byłych właścicieli Bielszowic.
- kaplica prawdopodobnie z XVII w. przy ul. E. Kokota i Cichej.

9. Odznaka przyznawana jest przez komisję weryfikacyjną Zarządu Oddziału PTTK Ruda Śląska. Kroniki należy składać lub przesyłać na adres : 41-709 Ruda Śląska 9 ul. Markowej 22/9. W przypadku przesyłania pocztą prosi się o dołączenie zaadresowanej koperty wraz ze znaczkiem pocztowym w celu odesłania kroniki z potwierdzeniem zdobycia odznaki.

10. Odznaka jest odpłatna.

11. Podczas zdobywania odznaki "Turysta Rudy Śląskiej" istnieje możliwość zdobywania innych odznak turystycznych i krajoznawczych.

12. Zarząd Oddziału PTTK w Rudzie Ślaskiej może przyznać odznakę "Turysta Rudy Ślaskiej" osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie Rudy Ślaskiej z pominięciem wymagań zawartych w niniejszym regulaminie.

13.Umiejscowienia obiektów należy szukać na planie miasta.

14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Rudzie Śląskiej.

15. Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Rudzie Śląskiej.

16. Odznakę można zdobywać od dnia 1 stycznia 1997 roku.

17. Regulamin zatwierdzono Uchwałą Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Rudzie Śląskiej z dnia 12.12.1996 r.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego