Członkowstwo w PTTK - PTTK Ruda Śląska

Idź do spisu treści

Menu główne:

Członkowstwo w PTTK

Jeśli chcesz zostać członkiem PTTK należy:
1. zgłosić się do siedziby naszego Oddziału na w Rudzie Śląskiej ul. Janasa 21,
2. wypełnić deklarację członkowską.
3. dołączyć 2 zdjęcia o wymiarach 3x4 cm,
4. opłacić wpisowe w kwocie:
10 zł - dla osób opłacających składkę normalną (kwota zawiera opłatę za legitymację),
6 zł - dla osób opłacających składkę ulgową (kwota zawiera opłatę za legitymację),
5. opłacić roczną składkę członkowską:

4
5 zł - składka normalna
25 zł - składka emeryci i renciści

20 zł - składka
młodzież szkolna i akademicka


Uprawnieni do opłacania składki ulgowej są:
1. opiekunowie szkolnych kół
2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3. młodzież szkolna i akademicka do ukończenia 26 roku życia,
4. żołnierze niezawodowi,
5. emeryci, renciści i inwalidzi,
6. bezrobotni.


Zwolnieni z opłacenia składki są:
1. Członkowie Honorowi PTTK,
2. dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego