Działalność Oddziału - PTTK Ruda Śląska

Idź do spisu treści

Menu główne:

Działalność Oddziału

Prowadzi działalność w następującym zakresie:

- przyjmuje nowych członków PTTK ,
- prowadzi sprzedaż znaczków i legitymacji członkowskich PTTK,
- prowadzi sprzedaż materiałów statutowych PTTK, szkoleniowych, regulaminów, książeczek i odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczej,
- prowadzi informację turystyczną,
- udziela porad w zakresie organizacji wycieczek i rajdów,
- posiada kadrę z uprawnieniami: przewodnika górskiego, terenowego i pilota wycieczek,
- jest organizatorem wycieczek i współuczestniczy w innych imprezach organizowanych w mieście,
- przyjmuje do weryfikacji książeczki turystyki kwalifikowanej,
- nadzoruje prace podległych komisji, kół i klubów

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego